כל הרוכש מוצר ב- קמגרה ישראל רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 [להלן: “חוק הגנת הצרכן”]

להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים:

1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני או באישור טלפוני עם אחד עובדי החברה.

יובהר ויודגש:

ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות שהמוצר לא נפתח, שלם באריזתו המקורית , שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

כל מוצר שאינו נפתח ואריזתו המקורית שלמה ולא פגומה יתאפשר להחזירו עד ל 14 ימי עבודה מתאריך יציאת המשלוח – זיכוי מלא עבור המוצר מובטח! אנו לא נקבל אף מוצר שנפתח או אריזתו נפגמה.

דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה, כמו כן דמי המשלוח למוצרים מוחזרים יהיו באחריותכם.

היות ולא ניתן להחליף מוצרים פתוחים בהתאם לחוק משרד הבריאות אנו ממליצים לבדוק ולהתיעץ עם רופא לפני שימוש במוצרים ולמנוע מראש רגישות לאחד מבין הרכבים (לדוגמת לקטוז). מוצר שפג תוקפו ואריזתו נפתחה לא יזוכה או יוחלף על ידנו, לכן הקפידו לבדוק את תאריך התפוגה של המוצר לפני פתיחת האריזה ותחילת השימוש בו.

כל האמור לעיל לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981

וכן אינו חל על מוצרים ושירותים הקבועים בסעיף 6א לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010