תקנון השימוש באתר

 

1.      כללי

1.1.   אתר האינטרנט קמגרה ישראל (להלן: “האתר”), משמש את ציבור הגולשים באינטרנט בישראל לרכישת תחליפי ויאגרה למיניהם באמצעות הטלפון ובאמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה של האתר (להלן: “מכירות”), ובאמצעות כלים דיגיטליים אחרים דוגמת פייפאל.

1.2.   הוראות תקנון זה יחולו עליך, הגולש, בכל שימוש ו/או רכישה שייעשו על ידך באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. לכן, הינך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה ולהיות מודע לכל סעיפיו.

1.3.   בעצם הגלישה ו/או רכישת מוצרים באתר זה הינך נותן את הסכמתך לתוכן הוראות תקנון זה והינך מתחייב לפעול ולנהוג בהתאם לסעיפים המצוינים בתקנון זה. במקרה ואינך מסכים לחלק או כלל הוראות התקנון הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.   במסגרת תקנון זה, כל פניה בלשון זכר נעשית מטעמי נוחות בלבד ומתכוונת גם לזכר ונקבה כאחד ללא כל אפליה בין המינים.

2.      מכירות באתר קמגרה

2.1.   האתר מאפשרת לך לרכוש באופן ישיר או באמצעות הטלפון מגוון תחליפי ויאגרה המוצעים לך על ידי מיטב הספקים, היצרנים והיבואנים שבסיס פעילותם בישראל (להלן: “הספק” או “הספקים”).

2.2.   כל מוצר הנמכר באתר מוצג על גבי “דף מכירה” אשר כולל את פרטי המוצר, מחיר המכירה שלו ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף מכירה”).

2.3.   יש לציין כי כלל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ על פי החוק.

2.4.   המכירות באתר יכולות להתבצע או באמצעות טלפון למוקד המכירות של החברה (להלן: “עסקה טלפונית”) או באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה של האתר (להלן: “עסקת אשראי”).

2.5.   עסקת אשראי מתבצעת על ידי הזנת פרטיך האישיים בדף מאובטח בתקן SSL. לאחר מכן, תועבר לדף סליקה המתארח אצל חברת צד ג’ שם יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי והעדפת התשלום בהתאם לתנאי העסקה.

2.6.   דף הסליקה ופעולת סליקת האשראי מתבצעת על ידי חברת “ויזה כאל” הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי ועומדת בכל התקנים המחמירים של חברות האשראי לביצוע עסקות אינטרנטיות מאובטחות. עם קבלת אישור ביצוע העסקה מדף הסליקה תועבר חזרה אל האתר שם תקבל מספר הזמנה המאשרת את הזמנתך ובמקביל תישלח אליך קבלה ממוחשבת החתומה בחתימה אלקטרונית בהתאם לדרישת חוק החתימה האלקטרונית באמצעות הדואר האלקטרוני שהזנת. במידה והמערכת תיתקל בסירוב חיוב האשראי תקבל הודעה מתאימה לכך.

2.7.   בכל מקרה של סירוב אמצעי התשלום תישלח למבצע הפעולה הודעה מתאימה ועליו לפנות אל החברה לצורך השלמת העסקה בעסקה טלפונית. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלבנטית. יובהר כי מועד המשלוח יוחל מיום קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

2.8.   בכל מקרה של סירוב אשראי על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה בתוך 7 ימים מרגע שליחת ההודעה על עסקה לא מושלמת. קרה ומבצע הפעולה לא השלים את העסקה בתוך פרק זמן זה, החברה רשאית לבטל את העסקה.

2.9.   למבצע הפעולה ניתנת האפשרות לפנות לחברה ולבקש בשינוי תנאי התשלום או באמצעי התשלום כל עוד אלו עומדים בתנאי העסקה ובכפוף למדיניות של חברות האשראי. במקרה והשינוי כרוך בתוספת עלות מצד חברת הסליקה ו/או חברת האשראי החברה תחייב את מבצע הפעולה באותה תוספת עלות.

2.10. חשוב לציין כי מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע הרכישה מהווה ביצוע עבירה פלילית ומבצע הפעולה צפוי להליכים משפטיים אזרחיים ופליליים.

2.11 יובהר כי החברה עושה את מירב המאמצים לבחור את הספקים האיכותיים ביותר והמהימנים ביותר עבור הרוכשים הישראלים. יחד עם זאת, הספקים והיצרנים בחו”ל הם אלו שאחראים לטיב המוצר ולאספקתו והם אלו שאחראים לבטיחות הרוכש ולשביעות רצונו. יחד עם זאת, יובהר כי החברה עושה את מירב המאמצים לספק שירות מעולה.

2.12. במקרה ומוצר שנרכש אזל במלאי תישלח לרוכש הודעה מתאימה ובהתאם, רשאי הרוכש לבטל את הזמנתו במידה ולא יימצא עבורו מוצר תחליפי העומד לשביעות רצונו ואישורו.

3.      אספקה והובלה

3.1.   החברה ו/או הספקים (תלוי במוצר) יהיו אחראים למשלוח המוצר שרכשת לכתובת אותה ציינת בעת ההזמנה בתוך 7 ימי עסקים מיום מרגע השלמת העסקה לכל היותר.

3.2.   במידה והשילוח מתבצע באמצעות שירותי חברת דואר ישראל בע”מ החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב הנגרם כתוצאה מעיכוב בשרשרת השילוח של שירות דואר ישראל.

3.3.   דמי הטפול והמשלוח נקובים בעמוד הקופה בהתאם לבחירת אופן המשלוח על ידך.

3.4.   משלוח מוצרים באמצעות שליח יגיע עד לסף דלתו של הרוכש.

3.5.   בשלב זה, אספקת המוצרים מוגבלים לשטח מדינת ישראל בלבד למעט אזורים המוגדרים כאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית.

3.6.   במידה וקיימת אפשרות לאיסוף עצמי של מוצר מסוים, על הרוכש לאסוף את המוצר בתוך 14 ימי עסקים. במידה ולא יגיע הלקוח לאסוף את המוצר רשאית החברה לבטל את העסקה.

4.      אחריות

4.1.   כלל המוצרים הנמכרים דרך האתר לרבות תוספי התזונה הנמכרים דרך האתר הינם באחריות הבלעדית של היצרן ו/או הספק של אותם מוצרים שנרכשו. החברה ו/או האתר אינם היצרן ו/או היבואן ולכן לא יישאו באחריות כלשהי למוצרים שנרכשו באתר.

4.2.   ברכישת תוספי תזונה אין החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לרוכש לרבות נזקים בריאותיים. האחריות הבלעדית לנזקים כלשהם שנגרמו כתוצאה משימוש בתחליפי ויאגרה שנרכש דרך האתר הינה בידי היצרן של אותו תחליף ויאגרה. יחד עם זאת, יש להבהיר כי החברה עושה את מירב המאמצים לעבוד עם ספקים ידועים ומהימנים המספקים מוצאי קמגרה איכותיים.

4.3    אין להחשיב את תוכן האתר לתחליף לחוות דעת מומחה ו/או לחוות דעת רפואית. יש להפעיל שיקול דעת לפני רכישת תחליף ויאגרה כזה או אחר ובשום אופן אין להחשיב עדות של הצלחת אדם אחד כהבטחה להצלחתכם האישית, התוצאות משתנות מאדם לאדם.

 

5.      שימוש באתר

5.1.   כל משתמש רשאי לבצע רכישה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

5.1.1. המשתמש הינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. יש לציין כי אם טרם מלאו למשתמש 18 שנים אין הוא רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס. באם ביצעת רכישה באתר וטרם מלאו לך 18 שנים נראה את רכישתך כאילו קיבלת אישור אפוטרופוס לבצע את פעולת הרכישה שביצעת.

5.1.2. המשתמש הינו תאגיד מאוגד ורשום כדין או הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.

5.1.3. בבעלות המשתמש כרטיס אשראי בתוקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות האשראי בארץ או בעולם.

5.1.4. בבעלות המשתמש כתובת דואר אלקטרוני אינטרנטית עדכנית.

6.      ביטול עסקה

6.1.   כל משתמש שביצע רכישה באתר רשאי לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.

6.2.   למען הנוחיות בלבד אנו מציינים כי במקרה של רכישת תחליפי ויאגרה זכות ביטול עסקה אינה חלה.

6.3.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה בכל עת.

7. תנאי שימוש כללים באתר

7.1. השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) בהתאם להחלטות החברה ומותנה בקבלת כל התנאים כאמור בתקנון זה. השימוש באתר ייחשב כהסכמה של הגולש לכל התנאים שבתקנון זה ועל כן לא תהיה לגולש כל תלונה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ולתכנים המוצגים בו. למען הסר ספק, השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.

7.2.זכות השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו מוגבלת לשימוש אישי בלבד וחל איסור מוחלט על המשתמש לעשות באתר ובתכנים המופיעים בו שימוש בעל אופי מסחרי אלא אם החברה נתנה לכך את הסכמתה מראש ובכתב.

7.3.המשתמש מתחייב כי לא יעתיק ו/או ישכפל ו/או יפיץ ו/או ישדר ו/או יציג ו/או יפרסם ו/או יעשה שינויים באתר ו/או בתכנים המופיעים בו (בין אם באופן חלקי או מלא) ללא הסכמת החברה מראש ובכתב כמפורט בסעיף 7.2 לתקנון זה.

7.4. המשתמש מסכים, כי בהתאם לאופי האתר, אין החברה אחראית לכך שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים ועל כן מסכים המשתמש כי אין ללמוד מעצם הימצאות קישור מסוים באתר החברה כי התוכן המקושר הינו מלא, עדכני, רלוונטי או מהימן והחברה לא תישא בכל אחריות בהקשר לכך.

7.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ולשנות, מעת לעת, את מראה האתר ו/או מבנהו ו/או זמינותם של השירותים הניתנים בו ו/או את התכנים המוצגים בו וכל זאת ללא צורך בהודעה על כך מראש.

7.6.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, ללא קבלת הסכמת המשתמש ועל-פי שיקול דעתה את התנאים המופיעים בתקנון זה. התקנון יופיע בכתובת האינטרנט הנוכחית בגרסתה העדכנית ביותר ותהיה זמינה בכל עת שהאתר פעיל. על כן, מתחייב המשתמש לעיין מעת לעת בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו.

7.7.   אין באפשרות החברה להתחייב לפעילות סדירה ותקינה של האתר והמשתמש מבין כי ייתכנו הפרעות, אי סדרים, תקלות, שיבושים או כשלים בגלישה באתר.

8.       זכויות יוצרים וקניין רוחני

8.1.   כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, וכל חומר הכלול בו לרבות התכנים המוצגים בו שייכים לחברה בלבד ו/או שותפיה העסקיים ו/או צדדים שלישיים אליהם האתר מקשר. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד ג’ כל חלק מהמוזכר בסעיף זה ללא קבלת הסכמתה של החברה ו/או בעלי זכויות היוצרים של אותם חומרים כאמור מראש ובכתב.

8.2.   שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר של החברה (לרבות סימני מסחר שטרם נרשמו) הינם קניינה הבלעדי של החברה.

9.        מדיניות פרטיות

9.1.   במהלך ביצוע רכישה ייאספו על ידי האתר פרטייך האישיים הכוללים בין היתר את שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכיו”ב. למען הסר ספק, לא מתבצע איסוף של מספר כרטיס אשראי.

9.2.   המשתמש יודע ומסכים בזאת כי כל הפרטים הנאספים על ידי המערכת במהלך הליך הרכישה ייאגרו במסד הנתונים של החברה ויכולים לשמש אותה לביצוע מחקר סטטיסטי ו/או שליחת תוכן שיווקי מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.

9.3.   מבלי לגרוע בסעיף 9.2, החברה מתחייבת כי לא תמסור את פרטי לקוחותיה לגורם צד ג’ כלשהו ולא תעשה כל שימוש לרעה במידע הנאסף.

9.4.   במידה ונשלח למשתמש תוכן שיווקי באמצעות מערכת דיוור אוטומטית בניגוד לרצונו יש לפנות לחברה בדואר חוזר לצורך הסרתו מרשימת התפוצה.

9.5.   החברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” הנשמרות על גבי המחשב האישי שלך. נציין כי בעוגיות לא נשמר אף פריט מידע שיכול לזהות את המשתמש באופן אישי ושמורה לך הזכות למחוק את ה”עוגיות” הללו בכל עת באמצעות הדפדפן.

10.       תנאים נוספים

10.1. אין לראות בטקסטים המופיעים באתר זה לרבות פרטי המוצרים הנמכרים בו משום הבעת דעה לגבי אופי המוצר, טיבו או פעולתו הרפואית מטעם החברה ואין לראות בחברה כאחראית לעולה מן הכתוב בתיאור המוצרים ואופן פעולתם לרבות יתרונותיהם הבריאותיים.

10.2. מבלי לפגוע באמור בסעיף 9.1, כל מידע המופיע באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בשום צורה כ”ייעוץ רפואי” ו/או “המלצה לטיפול” ו/או “עובדה רפואית”. המידע הינו כללי ואין אפשרות להתאים את המידע באופן פרטני לכל אדם ואדם ולכן יש להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך בטרם רכישת תוספי תזונה.

11.       שונות

11.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ובכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או לשירותים באתר מקום השיפוט הבלעדי הינו בית המשפט המוסמך באזור ראשון לציון בלבד.

11.2. לבירורים בכל נושא ניתן לפנות אלינו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני.